Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

دوره برنامه ریزی کنکور ( کلیک کنید )

نامعادله و تعیین علامت

زمان حدودی مطالعه : ۲ دقیقه ⏱

در ریاضی همیشه با اعداد سر و کار نداریم ، بلکه در خیلی موارد با محدوده‌ای از اعداد حقیقی سر و کار داریم .

مثلاً اعداد بزرگتر از ۲

مثلاً اعداد بین ۱ و ۲

تعیین این محدوده‌ها توسط ما در واقع حل نامعادله نام دارد .

به جرات می‌توانم بگویم بهترین راه حل برای نامعادله را از زبان من در این ویدو خواهید شنید .

مفهوم نامعادله

نامعادله ( Inequality ) یا نامساوی یا نابرابری یعنی به جای تعیین اعداد مشخص محدوده‌ای از اعداد را تعیین کنیم .

این کار حاصل تعیین علامت است و باید توجه داشته باشید قبل از اینکه بخواهید نامعادلات را حل کنید باید به مفهوم معادله مسلط باشید .

در عبارات درجه یک حل نامعادله کار راحتی است ، اما در معادلات با درجات بالاتر و کسری و رادیکالی و لگاریتمی و قدرمطلقی و براکتی و مثلثاتی موضوع با تعیین علامت حل می‌شود که در ویدیو همین جلسه مفصل آن را توضیح داده‌ام و باید به خوبی توجه داشته باشید که یکی از دروازه های ورود به بحث تابع دقیقاً همین مفهوم نامعادله است که به ما در مطالعه توابع کمک می کند .

توجه کنید که روش های زیادی در کتاب های ریاضی کنکور برای حل معادله می بینید که همه و همه گیج کننده و نامفهوم هستند و واقعاً هیچ کمکی به حل سوالات نمی کنند و قبل از اینکه بخواهید فیلم این جلسه را ببینید باید توجه کنید که تمام آن روش های عجیب و غریب و نامفهوم را دور بریزید .

فرمول‌ های مثلثات و اتحاد های مثلثاتی
مفهوم نامعادله

نامعادله کسری

تعیین علامت عبارات کسری همچون عبارات کثیرالجمله انجام می‌شود با این تفاوت که ریشه‌ی مخرج را تعریف نشده در نظر می‌گیریم که در جلسه قبلی که در مورد معادلات کسری صحبت کردیم با آن آشنا شدید .

در ویدیو این جلسه مفصل در اینباره توضیح دادم .

نامعادله رادیکالی

با رعایت شرط منفی نشدن زیر رادیکال فرجه زوج مابقی نامعادلات رادیکالی به راحتی با به توان رساندن حل می‌شوند .
در واقع همان چیزی که در حل معادلات رادیکالی مشکل ایجاد می کرد اینجا در نامعادله رادیکالی هم مشکل ایجاد می کند .

نامعادله قدرمطلقی

بحثی بسیار مفصل در مورد نامعادلات قدرمطلقی در چند جلسه دیگر خواهیم داشت که این موضوع را باز خواهیم کرد چون مفاهیم بسیار تست خیر و گسترده ای در قدر مطلق و مفهوم آن وجود دارد که بیش از یک تست کنکور را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم هدف قرار می دهد .

نامعادله براکتی

در جلسه‌ی براکت یا جز صحیح به شکل کامل در مورد روش حل نامعادلاتش بحث خواهیم کرد و در این جلسه اشاره‌ای به آن نمی‌شود چون این هم مثل قدر مطلق که به آن اشاره شد بسیار مفاهیم گسرده ای را در دل خود دارد که باید به شکلی جداگانه تدریس شود .

نامعادله لگاریتمی و نمایی

وقتی با مفهوم لگاریتم و تابع نمایی آشنا شدید ، مفصلاً در مورد روش حل معادله لگاریتمی و نامعادله آن‌ها صحبت خواهم کرد .

نامعادله مثلثاتی

نامعادله مثلثاتی با مشاهده‌ی دایره مثلثاتی قابل حل است که در انتهای جلسه‌ی مربوط به حل معادله مثلثاتی در موردش صحبت خواهیم کرد .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن