Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

حل معادله

زمان حدودی مطالعه : 2 دقیقه ⏱

معادله همان چیزی است که در جلسه‌ی آشتی با ریاضی مورد بررسی قرارش دادیم و گفتیم موجب کشف انواع مجموعه‌ی اعداد شد

حل معادله مهم‌ترین مفهومی است که در دیدگاه نموداری در بحث تابع با آن سر و کار دارید .

مفهوم معادله

معادله برابری دو عبارت را بیان می‌کند و حل معادله عددی به دست می‌دهد که در صورت قرار دادن آن عدد در هر کدام از عبارات جواب یکسانی حاصل شود و اصطلاحاً به این اعدادی که موجب برقرار شدن دوطرف معادله می‌شود ریشه معادله یا جواب معادله می‌گویند .

واقعیتش یادگیری مبحث معادله با خواندن نوشته‌های این‌جا چندان قابل فهم نیست و باید ویدیو آموزشی را ببینید و توجه کنید این جلسه پیش نیاز مهمی برای دو جلسه بعدی که در مورد نامعادله صحبت می شود است .

مفهوم معادله

انواع ریشه معادله

ریشه‌ها به لحاظ نموداری شکل‌های مختلفی دارند دارند که می توان روی محورهای مختصات آن ها را نمایش داد و جلوتر در قسمت های بعدی با معادله لگاریتمی و معادله مثلثاتی نیز آشنا خواهید شد .

ریشه ساده

ریشه‌هایی که محور xها را قطع می‌کنند و حاصل مساوی صفر قرار دادن یک عبارت درجه یک هستند که در این جلسه به بررسی ریشه معادلات کثیرالجمله می پردازیم و در جلسه بعدی به معادله کسری و رادیکالی می پردازیم .

آشتی با ریاضی کنکور و تنفرم از حل معادله درجه دو و اتحاد ها

ریشه مکرر مرتبه فرد ( ریشه مضاعف مرتبه فرد )

وقتی یک عبارت درجه ۱ داخل پرانتز که به توان فرد می‌رسد مساوی صفر باشد ، ریشه‌ی داخل پرانتز آن یک ریشه تکراری از مرتبه‌ی فرد است و به لحاظ نموداری مانند ریشه ساده محور xها را قطع می‌کند .

در ریاضی کنکور کلاً به ریشه‌های مکرر مرتبه فرد ریشه ساده می‌گوییم .

ریشه مکرر مرتبه زوج ( ریشه مضاعف مرتبه زوج )

زمانی که عبارت درجه یکی داخل پرانتزی به توان عددی زوج برسد و آن پرانتز مساوی صفر باشد ، ریشه‌ی داخل پرانتز یک ریشه‌ی تکراری مرتبه‌ی زوج است و به لحاظ نموداری در آن بر محور xها مماس می‌شود و محور xها را قطع نمی‌کند .

اصطلاحاً در ریاضی کنکور به این ریشه‌ها که فقط با محور xها تماس پیدا می‌کنند ریشه‌ی مضاعف می‌گوییم .

ریشه قدرمطلقی یا ریشه نوک تیز

اگر یک عبارت درجه یک داخل قدرمطلق را برابر صفر قرار دهیم ، ریشه آن به شکل نوک تیز به محور x بخورد کرده و به سمت بالا برمی‌گردد .

در جلسات بعدی مفصل در مورد قدر مطلق صحبت خواهیم کرد .

روش مربع کامل کردن

مربع کامل کردن روش اصلی حل معادله درجه است و حاصل به کارگیری اتحاد مربع دوجمله‌ای است .

مربع کامل کردن را برای بحث مقاطع مخروطی باید بلد باشید .

روش مربع کامل کردن

روش دلتا در حل معادله درجه ۲

روش دلتا که در حل معادله درجه دو از آن استفاده می‌کنیم در واقع از روی روش مربع کامل بدست آمده است که در این قسمت اثبات آن را انجام می‌دهیم .

روش دلتا در حل معادله درجه ۲

رسم نمودار چند جمله‌ای ها

در فصل تابع با رسم انواع نمودار آشنا خواهید شد .

تابع یک به یک و وارون تابع

اما قبل از ورود به بحث تابع ، من همیشه ابتدا رسم عبارات کثیرالجمله را آموزش می‌دهم .

هم خیلی ساده است و هم بینش عمیقی درباره دیدگاه نموداری ایجاد می‌کند .

در مورد آن در ویدیوی این جلسه مفصل توضیح داده‌ام

رسم نمودار چند جمله‌ای ها

تعیین علامت چند جمله‌ای ها

وقتی رسم نموداری عبارت های جبری چند جمله‌ای را یاد گرفتید ، تعیین علامت آن‌ها را هم یاد گرفته‌اید و دیگر خبری از زیر هم نوشتن تعیین علامت پس از تجزیه‌ی عبارات جبری نیست .

شما به راحتی با تشخیص نوع ریشه‌ی عبارت جبری مورد نظر می‌توانید علامت آن را در هر بازه از اعداد حقیقی به روشی که در ویدیو به آن اشاره می‌شود تشخیص دهید .

من در این قسمت روشی بسیار ساده و فوق العاده سریع را برای تعیین علامت شما یاد خواهم داد .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن