Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

قدر مطلق

زمان حدودی مطالعه : 2 دقیقه ⏱

قدر مطلق یا Absolute value عملگری است که اعداد مثبت را مثبت نگه می دارد ولی اعداد منفی را مثبت می کند .

در فصل تابع آن را تحت عنوان تابع قدر مطلقی به شکل نموداری بررسی خواهیم کرد اما در اینجا باید خواص جبری آن را یاد بگیرید و یاد بگیرید که چگونه با معادلات قدر مطلقی و نامعادلات قدر مطلقی کار کنید .

عبارت خارج شده از قدر مطلق یک عبارت همواره مثبت است .

در سیستم اندازه گیری قدرمطلق تفاضل دو نقطه در واقع فاصله آن دو نقطه را نشان می دهد .

در معادله درجه دو بارها و بارها کاربرد قدرمطلق را دیده اید و حالا باید با شخص شخیص خودش و قواعد و قوانین قدر مطلق به شکل اختصاصی آشنا شوید .

قوانین قدر مطلق

قوانین قدر مطلق همانطور که در تصویر پایین می بینید و در ویدیو توضیح داده می شود بسیار ساده هستند .

حواستان به خطاهای رایجی که در قدر مطلق رخ می دهد باشد ، چون خود قدر مطلق خیلی موضوع خاص و پیچیده ای نیست ، اما اشتباهات و خطاهایی که در آن رخ می دهد خیلی عجیب غریب هستند ، به خصوص اینکه سر جلسه کنکور فضا متراکم تر است و میزان خطای شما افزایش پیدا می کند .

این خطاهای قدرمطلقی در حل نامعادلات قدرمطلقی و توابع قدرمطلقی بیش از بقیه قسمت های قدر مطلق رخ می دهد .

دستگاه مختصات و هندسه تحلیلی
قوانین قدر مطلق

تسلط بر رهایی از قدر مطلق

قدر مطلق به راحتی با جملات جبری دیگر وارد تعامل نمی شود مگر اینکه از شر آن به نحوی که در ویدیو توضیح می دهم خلاص شوید .

برای خلاص از شر قدرمطلق باید عبارت داخل آن را تعیین علامت کرده و در محدوده های مختلف در آن منفی یا مثبت ضرب کنیم تا همواره مثبت بماند که بدون دیدن ویدیو آموزش ریاضی این جلسه اصلاً متوجه آن نخواهید شد .

راهایی از قدر مطلق را در معادلات رادیکالی بارها تجربه کرده اید و دیده اید که چگونه باید با آن برخورد کرد .

تسلط بر رهایی از قدر مطلق

معادله قدر مطلقی

روش حل معادلات قدر مطلقی خلاصی از شر قدرمطلق است .

ابتدا از شر قدر مطلق خلاص شوید و سپس معادلات را به صورت همان چیزی که تا الان یاد گرفتید حل کنید .

فقط حواستان باشد که پس از حل حتماً جواب ها باید با شروطی که ابتدای کار برای تعیین علامت قدرمطلق ها در نظر گرفتید سازگار باشند که این موضوع را در ویدیو کامل توضیح داده ام .

نامعادله قدرمطلقی

نامعادله قدر مطلقی یکی از معروف ترین نامعادلات است که طراح ریاضی کنکور هم خیلی به آن علاقمند است .

همانطور که در تصویر می بینید باید این نامعادلات را چند ضابطه ای کنید و سپس جواب را با استفاده از ضوابطی که بدست می آید حاصل کنید که روشش را در ویدیو به شکل کامل توضیح داده ام .

نامعادله‌های دوگانه قدر مطلقی

وقتی نامعادله ای بین دو عدد قرار دارد یا نامعادله ای به صورت اجتماع دو نامعدله مختلف است در واقع ما با یک نامعادله ی دوگانه مواجه هستیم که می توانیم آن را به صورت قدرمطلقی بنویسیم که روش آن را در ویدیو توضیح داده ام که البته اگر قواعد نامعادله و تعیین علامت را بلد نباشید احتمالاً اصلاً تدریس این جلسه را متوجه نخواهید شد .

الگو و دنباله و دنباله حسابی | تصاعد حسابی
نامعادله‌های دوگانه قدر مطلقی

رسم نمودار قدر مطلق

ریشه هر عبارت قدر مطلقی درجه یک بر روی محور xها به صورت نوک تیز برخورد می کند که دلایل و استدلال هایش را در این جلسه کامل توضیح داده ام و در فصل تابع بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد و بر روی دستگاه مختصات روی آن بحث خواهیم کرد .

رسم نمودار قدر مطلق

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن