مجموعه مگوپ در سال 92 با نام ( میز طراح کنکور ) توسط محمد قاسمی تاسیس شد و هدفگذاری آن مبنی بر آموزش دیدگاه و روش فکر کردن طراح کنکور بود و پس از آن با عرضه مجموعه‌های تست های احتمالی کنکور برای درس ریاضی به فعالیت خود ادامه داد و دبیران دیگری جهت همکاری وارد شدند و با نظارت آقای محمد قاسمی در سال 93 برای دروس فیزیک و شیمی نیز تست های احتمالی آماده شد . هرچند از سال 97 فقط تست‌های احتمالی درس ریاضی عرضه می‌شود ، اما تجربه دروس غیر از ریاضی نیز تجربیات بسیار عمیق و موفق بودند .

تلفن : 09916434367

phone call

 

تمام حقوق وب سایت کنکور تی وی برای محمد قاسمی محفوظ است.