Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

جز صحیح ( براکت )

زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

براکت اعشار را می‌برد و همیشه عددی کوچکتر تحویل می‌دهد .

هرگز خروجی براکت عددی غیر صحیح نیست

مثلاً :

[۲/۰۱۲] = ۲

[-۳/۶۹۸] = -۴

بعضی وقت ها دیدم که بچه های کنکوری وقتی از یک عدد منفی براکت می گیرند به اشتباه فقط اعشارش را میبرند که غلط است .

[-۵/۲۶۲] ≠ -۵ ، [-۵/۲۶۲] = -۶

مبحث براکت یا جزء صحیح یک مبحث راحت است و بحث نموداری آن نیز در فصل تابع مورد بحث قرار خواهد گرفت .

قوانین جز صحیح

براکت یک سری قوانین ساده دارد که به شرح زیر آن ها را می بینید و در ویدیو این جلسه مفصل در موردشان توضیح خواهم داد که در ریاضی کنکور این قوانین به خصوص در مبحث حد و مشتق خیلی خودنمایی می کنند .

قوانین جز صحیح
قوانین براکت

معادله براکتی ( معادله جزء صحیح ) :

همواره یک محدوده از اعداد است

مثلاً اگر معادله به شکل  [x] = ۲ باشد همه ی اعدادی که در فاصله ۲ تا ۳ هستند می توانند جواب ما باشند .

بنابراین جواب خیلی از معادلات جزء صحیح به صورت محدوده ای از اعداد به دست می آید که البته بدون دیدن ویدیو این جلسه آنچنان از نوشته های اینجا متوجه آن نخواهید شد .

نامعادله براکتی ( نامعادله جز صحیح ) :

برای درک روش حل نامعادله براکتی الزاماً باید ویدیو و این جلسه را ببینید و نمی توان بدون توضیحات داخل ویدیو آن را یاد گرفت .
درک مفهوم براکت به طور کلی وابستگی زیادی به مفهوم نامعادله دارد و باید آن را خوب درک کرده باشید که به سراغ مطلب این جلسه می آیید .

دایره مثلثاتی

معمولاً بحث جز صحیح یا براکت را بدون هیچ دلیلی با قدر مطلق همزمان درس می دهند ، اما چون جلسه قبل که در مورد قدرمطلق صحبت کردیم خودش دو قسمت شد ، دیگر تصمیم گرفتم بحث ساده براکت را در جلسه ای جداگانه تدریس کنم .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن