آموزش ریاضی کنکور

آموزش ریاضی کنکور

تابع یک به یک و وارون تابع

در حال بارگذاری پخش کننده… یکی از مباحث بسیار تست خیز ریاضی کنکور همین تابع یک به یک و وارون تابع هستند که من به

دامنه و برد تابع
آموزش ریاضی کنکور

دامنه تابع و برد تابع

در حال بارگذاری پخش کننده… دامنه و برد تابع از مباحثی هستند که از زمانی که من دانش آموز بودم به شکل های مختلف و

مفهوم تابع
آموزش ریاضی کنکور

تابع

در حال بارگذاری پخش کننده… تابع گل سر سبد مفاهیم ریاضی کنکور است و دروازه ی نزدیک به 50 درصد تست های کنکور رشته تجربی

معادله مثلثاتی
آموزش ریاضی کنکور

معادله مثلثاتی

در حال بارگذاری پخش کننده… تا این جلسه از آموزش ریاضی کنکور انواع معادله را از کثیرالجمله ، کسری ، رادیکالی ، قدر مطلقی ،

فرمول‌های مثلثات
آموزش ریاضی کنکور

فرمول‌های مثلثات

در حال بارگذاری پخش کننده… خیلی از فرمول‌های مثلثات اصلاً حفظی نیستند و اساس آن‌ها اتحادهای جبری است ، اما تعدادی هستند که الزاماً باید

دایره مثلثاتی
آموزش ریاضی کنکور

دایره مثلثاتی

در حال بارگذاری پخش کننده… براساس آن چیزی که من در تاریخ خواندم نیوتن پیشنهاد داد یک دایره به شعاع ۱ را روی مرکز محورهای

آشتی با مثلثات و مفهوم مثلثات در ریاضی کنکور
آموزش ریاضی کنکور

آشتی با مثلثات و مفهوم مثلثات

در حال بارگذاری پخش کننده… روند یادگیری مثلثات را به شدت کند کنید گری کاسپارف استاد بزرگ شطرنج می‌گوید : صفحه‌ی شطرنج آنقدر برای من

دنباله هندسی | تصاعد هندسی
آموزش ریاضی کنکور

دنباله هندسی | تصاعد هندسی

در حال بارگذاری پخش کننده… جلسه‌ی قبل با مفهوم دنباله و دنباله‌‌ی حسابی یا تصاعد حسابی آشنا شدید و تمام تیپ‌های سوالات کنکور آن را