Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه‌ های تهران

زمان حدودی مطالعه : 6 دقیقه ⏱

بررسی رتبه و تراز پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری در سال‌های گذشته در دانشگاه‌های تهران کمک می کند که اگر قصد قبولی در این دانشگاه ها را دارید ، بتوانید برنامه‌ریزی دقیق­تری برای رسیدن به هدف خود که قبولی در این دانشگاه‌ها هست داشته ‌باشید .

با من همراه باشید تا آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه‌ های تهران را بررسی کنیم .

قبولی در دانشگاه های تهران

رتبه و تراز لازم برای قبولی دانشگاه تهران

در میان دانشگاه‌هایی که در شهر تهران قرار دارند ، بدون شک دانشگاه تهران نمادی از شهر تهران بوده و یکی از مقصدهای اصلی هر داوطلب برای ادامه تحصیل است.
اما داوطلبان باید بدانند قبولی در این دانشگاه از سایر دانشگاه‌های ایران سخت‌تر بوده و به‌عبارتی نیاز به تلاش بیشتری برای قبولی در این دانشگاه است .

در ادامه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های تهران در رشته های تجربی ، انسانی و ریاضی را بررسی خواهیم کرد .

آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور تجربی در دانشگاه‌های دولتی تهران

لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور تجربی در دانشگاه‌های دولتی تهران مطابق جدول زیر است :

نام رشتهنام دانشگاهرتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهر
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران21383منطقه 1پسرتبريز
374187منطقه 2پسررباط كريم
2101362منطقه 3پسرنظرآباد
دانشگاه علوم پزشکی ایران607220منطقه 1پسرتهران
951462منطقه 2پسرزنجان
111042685منطقه 3پسرشهر قدس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی367140منطقه 1پسرتهران
625307منطقه 2پسرقم
2882548منطقه 3دخترهشتگرد
داروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران30601024منطقه 1پسرتهران
31121470منطقه 2پسراراك
78941829منطقه 3پسربوئين زهرا
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی43461409منطقه 1پسرتهران
41401940منطقه 2دخترميانه
61181363منطقه 3دختراسلام‌شهر
دندان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران750277منطقه 1پسرتهران
1070524منطقه 2پسررباط كريم
2855542منطقه 3دخترپيشوا
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی622227منطقه 1دخترتهران
990481منطقه 2دخترقم
2147369منطقه 3پسرشهريار
در رشته‌های مختلف رتبه مورد نیاز برای دانشگاه تهران در هر سال متفاوت است و به ظرفیت پذیرش دانشگاه ، جنسیت ، نوع سهمیه ( سهمیه منطقه ، ایثارگران و غیره ) مرتبط است 

برای مثال در دانشگاه تهران رتبه قبولی برای تحصیل در رشته پزشکی رتبه ی زیر 80 است ، اما برای پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به رتبه زیر 200 نیاز است .
برای سایر رشته‌های گروه تجربی می‌توان گفت تا رتبه 30 هزار ، شانس قبولی در دانشگاه‌های دولتی تهران در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد را دارید .

دروس کنکور تجربی 1402

همچنین در لیست زیر اخرین رتبه قبولی و قبولی های دانشگاه تهران در رشته تجربی را آورده ام :

رتبه در سهمیهنوع سهمیهجنسیتنام رشتهنام دانشگاهنوع دوره
5572منطقه 2زنزیست فناوریدانشگاه تهرانروزانه
4512ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنمدیریت صنعتیدانشگاه تهرانروزانه
2716ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زناقتصاددانشگاه تهرانروزانه
11720منطقه 1مردزیست شناسی جانوریدانشگاه تهرانروزانه
1423منطقه 1زنروانشناسیدانشگاه تهرانروزانه
9524ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
12369ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردزمین شناسیدانشگاه تهرانروزانه
706منطقه 1زندامپزشکی- دکتریدانشگاه تهرانروزانه
7856منطقه 1مردشیمی کاربردیدانشگاه تهرانروزانه
5591ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردشیمی کاربردیدانشگاه تهرانروزانه
5402منطقه 1زنشیمی محضدانشگاه تهرانروزانه
4532ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنمدیریت دولتیدانشگاه تهرانروزانه
3090منطقه 3مردزیست شناسی سلولی مولکولیدانشگاه تهرانروزانه
10645ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردعلوم ورزشیدانشگاه تهرانروزانه
28347ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه تهرانروزانه
9727منطقه 1مردزیست شناسی گیاهیدانشگاه تهرانروزانه

آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور انسانی در دانشگاه‌های دولتی تهران

لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور انسانی در دانشگاه‌های دولتی تهران مطابق جدول زیر است :

نام رشتهنام دانشگاهرتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهر
حقوقدانشگاه تهران8251منطقه 1دخترتهران
335122منطقه 2پسراسلام‌شهر
62271منطقه 3دخترشاهرود
دانشگاه شهید بهشتی273152منطقه 1پسرمشهد
554217منطقه 2پسرقزوين
1339213منطقه 3دخترالوند
دانشگاه علامه طباطبائی340181منطقه 1پسرشيراز
1112431منطقه 2دخترشهريار
2457466منطقه 3پسرفرديس
دانشگاه خوارزمی375196منطقه 1پسرتهران
538209منطقه 2پسرسنندج
46750منطقه 3پسربوكان
روانشناسیدانشگاه تهران3221منطقه 1دخترتهران
42منطقه 2دختربهار
52659منطقه 3پسرسمنان
دانشگاه شهید بهشتی279156منطقه 1پسراصفهان
26296منطقه 2پسرجويبار
2532496منطقه 3دخترشهر قدس
دانشگاه علامه طباطبائی554217منطقه 2دختررامسر
2861581منطقه 3پسرشهريار
حسابداریدانشگاه تهران1034481منطقه 1پسرتهران
1842701منطقه 2دخترشهريار
دانشگاه شهید بهشتی1350616منطقه 1دخترتهران
31571198منطقه 2دخترشهريار
2488478منطقه 3دخترشهر قدس
دانشگاه علامه طباطبائی24781071منطقه 1پسرتهران
34371299منطقه 2دختركرج
76972202منطقه 3پسرشهر قدس

آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور ریاضی در دانشگاه‌های دولتی تهران

لیست آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های تهران رشته ریاضی مطابق جدول زیر است :

کارنامه کنکور رتبه های برتر 1402
نام رشتهنام دانشگاهرتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه منطقهجنسیتشهر
مهندسی کامپیوترتهران243161منطقه 1پسرتهران
27085منطقه 2پسرسمنان
170477منطقه 3پسرسمنان
دانشگاه صنعتی شریف7142منطقه 1پسرتهران
9532منطقه 2دخترزنجان
55317منطقه 3پسرپاكدشت
امیرکبیر457296منطقه 1دخترمشهد
526174منطقه 2پسرقم
42212منطقه 3پسراسكو
دانشگاه علم و صنعت799519منطقه 1مشهدتهران
693230منطقه 2پسرنیشابور
مهندسی برقتهران579369منطقه 1پسرتهران
589200منطقه 2دخترهمدان
188289منطقه 3پسرتالش
دانشگاه صنعتی شریف196127منطقه 1پسراصفهان
27487منطقه 2پسرسمنان
130549منطقه 3پسرپاكدشت
امیرکبیر929607منطقه 1پسرتهران
966310منطقه 2پسرقم
2559130منطقه 3پسرشهريار
دانشگاه علم و صنعت22691454منطقه 1پسرشيراز
1780552منطقه 2پسریزد
4901311منطقه 3پسررضوانشهر
مهندسی مکانیکدانشگاه تهران747485منطقه 1پسرتهران
1084337منطقه 2پسركرج
3035164منطقه 3پسركرج
دانشگاه صنعتی شریف354231منطقه 1دخترتهران
370121منطقه 2دخترسمنان
140558منطقه 3پسراشتهارد
امیرکبیر1086706منطقه 1پسرمشهد
1509460منطقه 2پسركرج
3673225منطقه 3پسرشهريار
دانشگاه علم و صنعت19491253منطقه 1پسرتهران
2196689منطقه 2پسربوشهر
4401273منطقه 3پسرملارد
مهندسی عمراندانشگاه تهران15791024منطقه 1پسراصفهان
2688845منطقه 2پسراسلام‌شهر
6049421منطقه 3پسرشهريار
دانشگاه صنعتی شریف1196777منطقه 1پسرمشهد
2128661منطقه 2پسرقزوين
4150252منطقه 3پسرپاكدشت
امیرکبیر21911402منطقه 1دخترتهران
34031088منطقه 2پسركرج
6834515منطقه 3دخترشهر قدس
دانشگاه علم و صنعت30421912منطقه 1پسرتهران
41621359منطقه 2دخترسمنان
8193670منطقه 3پسرملارد
مهندسی شیمیدانشگاه تهران15641019منطقه 1پسرتبريز
2821887منطقه 2پسريزد
5108329منطقه 3پسرشيروان
دانشگاه صنعتی شریف1226798منطقه 1پسرمشهد
1996622منطقه 2پسرتربت حيدريه
3614222منطقه 3پسرايذه
امیرکبیر19491253منطقه 1پسرتهران
32861047منطقه 2پسرهمدان
6109430منطقه 3پسربرازجان

همچنین در لیست زیر اخرین قبولی دانشگاه تهران در رشته های مختلف را آورده ام :

کنکور ریاضی 1404
رتبه در سهمیهنوع سهمیهجنسیتنام رشتهنام دانشگاهنوع دوره
422ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم کامپیوتردانشگاه تهرانروزانه
422ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم کامپیوتردانشگاه تهرانروزانه
819ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردروان‌ شناسیدانشگاه تهرانروزانه
819ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردروان‌ شناسیدانشگاه تهرانروزانه
876ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی عمراندانشگاه تهرانروزانه
925ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمهندسی نقشه برداریدانشگاه تهرانروزانه
994ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنحسابداریدانشگاه تهرانروزانه
994ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنحسابداریدانشگاه تهرانروزانه
1032ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنشیمی کاربردیدانشگاه تهرانروزانه
1032ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنشیمی کاربردیدانشگاه تهرانروزانه
1047ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
2756ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنشیمی محضدانشگاه تهرانروزانه
2756ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنشیمی محضدانشگاه تهرانروزانه
3215ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردعلوم ورزشیدانشگاه تهرانروزانه
3215ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردعلوم ورزشیدانشگاه تهرانروزانه
1060ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردمدیریت صنعتیدانشگاه تهرانروزانه
99منطقه 1مردمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
1301منطقه 1زنمهندسی عمراندانشگاه تهرانروزانه
1421منطقه 1زنریاضیات و کاربردهادانشگاه تهرانروزانه
1421منطقه 1زنریاضیات و کاربردهادانشگاه تهرانروزانه
1456منطقه 1مردمهندسی نقشه برداریدانشگاه تهرانروزانه
1578منطقه 1زنمهندسی شیمیدانشگاه تهرانروزانه
1753منطقه 1مردفیزیک مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
1753منطقه 1مردفیزیک مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
1963منطقه 1زنفیزیکدانشگاه تهرانروزانه
1963منطقه 1زنفیزیکدانشگاه تهرانروزانه
2765منطقه 1زنعلوم مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
2765منطقه 1زنعلوم مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
2954منطقه 1مردمهندسی شهرسازیدانشگاه تهرانروزانه
3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
910منطقه 2زنعلوم کامپیوتردانشگاه تهرانروزانه
2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
2147منطقه 2زنمهندسی مواد و متالورژیدانشگاه تهرانروزانه
3825منطقه 2زنکارشناسی چند رسانه ایدانشگاه تهرانروزانه
5710منطقه 2مردآماردانشگاه تهرانروزانه
350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
561منطقه 3مردمدیریت بازرگانیدانشگاه تهرانروزانه
قبولی در دانشگاه های تهران با تلاش و برنامه ریزی

برای قبولی در دانشگاه تهران چه باید کرد ؟

قبولی در رشته های پرطرفدار در دانشگاه تهران هدف داوطلبان زیادی است به همین خاطر اگر قصد قبولی در این دانشگاه را دارید ، مسیر پر چالشی پیش روی شماست ! 

تسلط بر مطالعه دقیق منابع کنکور، تست‌زنی ، آزمون‌های آزمایشی و کمک گرفتن از یک شخص متخصص به‌عنوان مشاور می‌تواند چراغ راه داوطلبان کنکور برای پذیرش در دانشگاه تهران باشد.

کسانی که قصد دارند در کنکور موفق به قبولی در رشته های پرطرفدار دانشگاه تهران شوند باید بر مهارت های زیر مسلط باشند :

1- اطلاع از اصول مطالعاتی درست و مدیریت زمان

بکار بردن اصول مطالعاتی صحیح مانند شیوه ی خلاصه نویسی و نوت برداری ، شیوه های مرور و جمع بندی ، تند خوانی و اصول بهداشت مطالعاتی و شرایط شما هنگام مطالعه از مهم ترین اصولی هستند که باید بر آنها مسلط باشید .

با کمک این اصول است که می توانید حجم زیاد دروس را مطالعه کنید و به خوبی آنها را مرور کرده و به تسلط برسید 

2- برنامه ریزی دقیق و اصولی

برنامه ریزی دقیق و اصولی است که بر اساس نقاط قوت و ضعف شما در دروس مختلف و همچنین محدودیت های شخصی شما برنامه ریزی شده باشد .

درباره برنامه ریزی کنکور هم مطالب زیادی نوشته ام که با مطالعه آنها می توانید تا میزان بسیار خوبی نسبت به اهمیت برنامه ریزی مطلع شوید .

3- انتخاب منبع مناسب

انتخاب منبعی که :
1- شما بتوانید با متن آن بیشترین ارتباط را بگیرید
2-منبع متناسب با سطحی که شما در آن درس دارید انتخاب شده باشد
از مهم ترین اصولی است که باید در انتخاب یک منبع رعایت شود

بسیاری افراد صرفا ً بخاطر اینکه فردی با استفاده از یک منبع در کنکور موفق شده ، آن منبع را تهیه می کنند ، در صورتی که منبعی برای آن فرد مناسب بوده ، می تواند باعث این شود که شما حتی نتوانید با آن به یک درصد ضعیف هم دست پیدا کنید !

پس منبع انتخاب شده باید مناسب سطح شما باشد و توصیه می کنم اگر در انتخاب منبع و شناسایی سطح خود دچار مشکل هستید ، حتماً از یک مشاور کنکور آگاه کمک بگیرید تا زحمات شما به نتیجه مناسبی منجر شود .

رتبه و تراز لازم برای قبولی دانشگاه تهران

4- پشتکار و استمرار

یکی مهم ترین اصول موفقیت کنکوری های موفق ، تلاش مستمر و پشتکار است 

بودن در مسیر کنکور برای بسیاری از افراد همراه با تحمل فشار های فکری و روانی زیادی است ، فکر هایی مثل : نکنه امسال موفق نشوم ، اگر موفق نشم بقیه چی میگن ؟

بایستی با قبول تمامی ابهام ها برای مسیری که خودتان انتخابش کردید ، بجنگید !

بسیاری از کسانی که در کنکور موفق شدند هم مثل شما در سال کنکورشان ، همچین فکرهایی را داشته اند ، اما یکی از اصولی که باعث شد به موفقیت برسند این بود که مسیر را ترک نکردند و در همین راه به تلاششان ادامه دادند .

5- مدیریت استرس

کسانی که در سال کنکور به خوبی عمل کردند ، یکی مهم ترین مهارت هایی که روی آن کار کردند ، مدیریت استرس بوده است .

مدیریت استرس هم در سطح زندگی روزمره فرد کنکوری و هم برای روز آزمون فرد بسیار حائز اهمیت است 

چرا به شخصه افراد زیادی را دیده ام که از نظر تسلط بر دروس مهارت بالایی داشته اند اما بخاطر اینکه نتوانستند استرس سر جلسه کنکور خود را مدیریت کنند ، تمام تلاشی که برای کنکور خود کردند ناکام ماند . . .

من در مطلب مدیریت استرس کنکور ، به طور کامل درباره ی استرس و شیوه های مدیریت آن صحبت کردم که می توانید آن را مطالعه کنید .

6- کمک گرفتن از افراد حرفه ای

باوجود دانستن تمامی این اصول ممکن است باز هم در اجرای آنها مشکل داشته باشید یا حرف بقیه تاثیر زیادی بر عملکرد شما داشته باشد ، در این مواقع باید به یاد داشته باشید که :

شما همواره می توانید به تنهایی با همه ی این فشار ها و دردسر ها مواجه نشوید و روی کمک حرفه ای یک روانشناس کنکور و مشاور کنکور آگاه حساب باز کنید 

عدم تکرار اشتباهات قبلی خود و آموختن از آنها ، آمادگی برای روبرو شدن با شکست‌ها و ایجاد راه‌حل مناسب و همچنین انعطاف پذیری در برنامه‌ریزی از مهم‌ترین موارد دیگری هستند که در موفقیت در کنکور نقش دارند

اطلاع از اخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران باعث می‌شود بتوانید دید دقیق تری نسبت به میزان تلاش لازم برای رسیدن به هدفتان داشته باشید 

سوالات متداول

آيا رتبه مورد نیاز دانشگاه تهران برای پذیرش پزشکی و پرستاری باهم یکسان است ؟

خیر ، برای پذیرش در رشته پزشکی به رتبه بهتری نیاز دارید .

آیا رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه شریف مشابه هم است ؟

خیر ، برای پذیرش در دانشگاه شریف به رتبه بهتری نیاز دارید .

چگونه می توان رتبه قبولی در دانشگاه تهران را بدست آورد ؟

علاوه بر تسلط علمی ، تسلط بر مهارت هایی مانند مدیریت استرس ، برنامه‌ریزی اصولی ، تسلط بر اصول مطالعاتی علمی ، مدیریت زمان ، تلاش و استمرار در مسیر ، استفاده از مشاور کنکور با تجربه و روانشناس ضروری است .

برای قبولی در دانشگاه تهران چه رتبه ای لازم است ؟

آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران و رتبه لازم برای دانشگاه تهران برای رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی در داخل مطلب آورده شده .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن