Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

کارنامه کنکور زبان 1401

زمان حدودی مطالعه : 5 دقیقه ⏱

از آنجایی که آشنایی با کارنامه ی کنکور قبولی های سال های قبل و آشنایی با آن ها بر شیوه مطالعه و برنامه ریزی اثر مهمی دارد ، در این مطلب با شما به طور مفصل درباره قبولی های کنکور زبان صحبت خواهیم کرد .

کارنامه کنکور زبان 1401

کارنامه رتبه‌های برتر کنکور زبان

در این بخش کارنامه دو رتبه ی برتر کنکور زبان را مطابق جدول زیر ، برای شما قرار دادم .

نام و نام خانوادگیامیرحسین کیوانیمتین مازوچی کاشانی
رتبهرتبه 2 کشوریرتبه 6 کشوری
نام شهرمشهدکاشان
ادبیات فارسی8985
عربی9481
معارف9490
زبان عمومی 10094
زبان تخصصی4396

کارنامه رتبه ۱ کنکور زبان نیز با وجود عدم انتشار آن تا به اکنون ، پیش بینی می شود با توجه به درصد های بسیار بالای رتبه دو کنکور که در جدول بالا برای شما قرار دادم ، تنها تفاوت اصلی در درصد درس زبان تخصصی باشد .

بسیاری از کنکوری ها از من می پرسند : چرا باید کارنامه رتبه‌های برتر را بررسی کنیم ؟
جواب این است که : اطلاع از درصد های رتبه برتر به شما امکان براورد درصد های مورد نیاز برای قبولی در برخی رشته ها و دانشگاه های برتر را به ما نشان می دهد ، اما چگونه ؟

موفقیت در کنکور نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش منسجم و هدفمند است . 

برنامه‌ریزی به معنی اختصاص دادن زمان به همه دروس نیست . قبل از برنامه‌ریزی باید از اهمیت هر درس در رتبه نهایی کنکور مطلع باشید و با توجه به نقاط ضعف و قوت خود ، برای آن برنامه ریزی کنید ، که توضیح کامل آن را در مطلب برنامه ریزی کنکور زبان به طور کامل داده ام .

بهترین روش مطالعه ریاضی برای کنکور

پذیرفته شدگان کنکور زبان ۱۴۰۱

در زیر می توانید تعدادی از کارنامه های قبول شدگان کنکور زبان 1401 که شامل کارنامه کنکور زبان تخصصی آنها هم می شود را به تفکیک مشاهده کنید .

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی

نمونه کارنامه زبان انگلیسی مطابق زیر است :

رتبه در سهمیه684589411035213526526
نوع دورهنوبت دوم ( شبانه )روزانهروزانهنوبت دوم ( شبانه )روزانه
رشته تحصیلیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه تبریزدانشگاه رازی کرمانشاهدانشگاه نیشابوردانشگاه کاشاندانشگاه علامه طباطبایی تهران
سهمیه قبولیمنطقه دومنطقه سهسهمیه 25 درصدی ایثارگرانسهمیه 5 درصدی ایثارگرانمنطقه یک
درصد ادبیات فارسی2136431159
درصد عربی421911044
درصد معارف5231212562
درصد زبان عمومی 3952192161
درصد زبان تخصصی7149263378
رتبه در سهمیه998635276511648513645
نوع دورهنوبت دومروزانهروزانهنوبت دومروزانه
رشته تحصیلیمترجمی زبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه علامه طباطبایی – تهراندانشگاه اصفهاندانشگاه ارومیهدانشگاه هرمزگان ( بندرعباس )دانشگاه مراغه
سهمیه قبولیمنطقه یکمنطقه دومنطقه دومنطقه سهسهمیه 25 درصدی ایثارگران
درصد ادبیات فارسی6736451512
درصد عربی5228493118
درصد معارف4441472312
درصد زبان عمومی 746252125
درصد زبان تخصصی6968684615
رتبه در سهمیه7117232910855601
نوع دورهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانه
رشته تحصیلیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه تهراندانشگاه شهید بهشتی – تهراندانشگاه علامه طباطبایی – تهراندانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه اصفهان
سهمیه قبولیمنطقه یکمنطقه یکمنطقه دومنطقه دومنطقه دو
درصد ادبیات فارسی7981594636
درصد عربی6629722848
درصد معارف6573954938
درصد زبان عمومی 8981565852
درصد زبان تخصصی8269897869
تحلیل کارنامه کنکور زبان ۱۴۰۱ به شما نشان می‌دهد که رقبای شما چه عملکردی داشته‌اند . عملکرد مشابه یا بهتر این داوطلبان به شما برآورد خوبی برای قبولی در آن رشته در سال کنکور شما را می دهد
پذیرفته شدگان کنکور زبان ۱۴۰۱

نمونه کارنامه قبولی کنکور رشته زبان آلمانی

نمونه قبولی های رشته زبان آلمانی مطابق زیر است :

کنکور 1403 چگونه خواهد بود؟
رتبه در سهمیه21655121892911024
نوع دورهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانه
رشته تحصیلیزبان و ادبیات آلمانیزبان و ادبیات آلمانیزبان و ادبیات آلمانیمترجمی زبان آلمانیمترجمی زبان آلمانی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه علامه طباطبایی – تهراندانشگاه شهید بهشتی – تهراندانشگاه علامه طباطبایی – تهراندانشگاه تهراندانشگاه تهران
سهمیه قبولیمنطقه یکمنظقه دومنطقه سهمنطقه یکمنطقه دو
درصد ادبیات فارسی4571528844
درصد عربی5266327528
درصد معارف5152358651
درصد زبان عمومی 7791777645
درصد زبان تخصصی6981688962

نمونه کارنامه قبولی کنکور رشته زبان فرانسه

نمونه قبولی های رشته زبان فرانسه مطابق زیر است :

رتبه در سهمیه10455164263525131843
نوع دورهروزانهروزانهنوبت دومنوبت دومروزانه
رشته تحصیلیزبان و ادبیات فرانسهزبان و ادبیات فرانسهزبان و ادبیات فرانسهمترجمی زبان فرانسهمترجمی زبان فرانسه
دانشگاه محل قبولیدانشگاه شهید بهشتی – تهراندانشگاه فردوسی – مشهددانشگاه علامه طباطبایی – تهراندانشگاه فردوسی – مشهددانشگاه الزهرا
سهمیه قبولیمنطقه یکمنطقه یکمنطقه سهسهمیه 5 درصدی ایثارگرانمنطقه دو
درصد ادبیات فارسی7159294959
درصد عربی5528721331
درصد معارف7941434147
درصد زبان عمومی 6576536776
درصد زبان تخصصی8253695365

نمونه کارنامه قبولی رشته زبان ژاپنی

نمونه کارنامه قبولی های کنکور زبان ژاپنی مطابق زیر است :

زیرگروه های کنکور هنر ۱۴۰۲
رتبه در سهمیه83234112312851062
نوع دورهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانه
رشته تحصیلیزبان و ادبیات ژاپنیزبان و ادبیات ژاپنیزبان و ادبیات ژاپنیزبان و ادبیات ژاپنیزبان و ادبیات ژاپنی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه تهراندانشگاه تهراندانشگاه تهراندانشگاه تهراندانشگاه تهران
سهمیه قبولیمنطقه 1منطقه 1منطقه 2منطقه 3سهمیه 25 درصدی ایثارگران
درصد ادبیات فارسی6375925977
درصد عربی6235356832
درصد معارف8684264826
درصد زبان عمومی 8452364259
درصد زبان تخصصی9569695661

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی

نمونه کارنامه قبولی های کنکور زبان روسی مطابق زیر است :

رتبه در سهمیه2165512695046258152
نوع دورهروزانهروزانهروزانهروزانهنوبت دوم
رشته تحصیلیزبان روسیزبان روسیزبان روسیزبان روسیزبان روسی
دانشگاه محل قبولیدانشگاه الزهرا – تهراندانشگاه اصفهاندانشگاه شهید بهشتی – تهراندانشگاه فردوسی – مشهددانشگاه اصفهان
سهمیه قبولیمنطقه دومنطقه دومنطقه سهسهمیه 5 درصدی ایثارگرانمنطقه سه
ادبیات فارسی3942434551
عربی4573556943
معارف6463653832
زبان عمومی 5926514339
زبان تخصصی6543725842

آخرین رتبه قبولی کنکور زبان انگلیسی

آخرین رتبه قبولی کنکور زبان انگلیسی به همراه سه رشته پر طرفدار آلمانی ، فرانسه و روسی را در پایین مشاهده می کنید :

رشته های زبان انگليسی

دانشگاهسهمیهرتبه در سهمیهدوره
دانشگاه اراکایثارگران 5 درصد ظرفیت8144روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه یک93روزانه
دانشگاه مازندران – بابلسرمنطقه یک1088روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه یک553روزانه
دانشگاه شیراز منطقه یک1623روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه یک1809روزانه
دانشگاه بوعلی سینا – همدانمنطقه یک1998روزانه
دانشگاه کاشانمنطقه یک2509روزانه
دانشگاه گلستان – گرگانمنطقه یک5698نوبت دوم
دانشگاه تهرانمنطقه دو78روزانه
دانشگاه تبریزمنطقه دو5966نوبت دوم
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه دو2033نوبت دوم
دانشگاه گیلان – رشتمنطقه دو3077روزانه
دانشگاه زنجانمنطقه دو3509روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاهمنطقه دو1477روزانه
دانشگاه یزدمنطقه دو6933روزانه
دانشگاه شهید باهنر کرمانمنطقه دو5866نوبت دوم
دانشگاه رازی کرمانشاهمنطقه سه1713روزانه
دانشگاه کردستان – سنندجمنطقه سه1198روزانه
دانشگاه ارومیهمنطقه سه5543روزانه
دانشگاه محقق اردبیلیمنطقه سه2133روزانه

آخرین رتبه قبولی زبان آلمانی

دانشگاهسهمیهرتبه در سهمیهدوره
دانشگاه اصفهانمنطقه یک23398روزانه
دانشگاه شهید بهشتی – تهرانمنطقه دو215روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه دو5640روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه دو5833روزانه
دانشگاه شهید بهشتی – تهرانمنطقه سه6887روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه سه32766روزانه

آخرین رتبه قبولی زبان فرانسه

دانشگاهسهمیهرتبه در سهمیهدوره
دانشگاه علامه طباطبایی تهرانمنطقه یک799روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه یک7123روزانه
دانشگاه تبریزمنطقه یک3412نوبت دوم
دانشگاه بوعلی سینا – همدانمنطقه یک6635روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه یک2766روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه دو8033روزانه
 دانشگاه شیرازمنطقه دو4234روزانه
دانشگاه الزهرامنطقه دو1175روزانه
دانشگاه شهید بهشتی – تهرانمنطقه دو844روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه دو6409روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه سه544روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه سه8133نوبت دوم
 دانشگاه شیرازمنطقه سه7677روزانه
دانشگاه الزهرامنطقه سه11388روزانه
دانشگاه شهید بهشتی – تهرانمنطقه سه13944روزانه

آخرین رتبه قبولی زبان روسی

دانشگاهسهمیهرتبه در سهمیهدوره
دانشگاه فردوسی – مشهدایثارگران 5 درصد ظرفیت4625روزانه
دانشگاه علامه طباطبایی – تهرانمنطقه یک3065نوبت دوم
دانشگاه علامه طباطبایی – تهرانمنطقه یک8977روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه یک7288روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه یک9887روزانه
دانشگاه الزهرا تهرانمنطقه یک7790روزانه
دانشگاه علامه طباطبایی – تهرانمنطقه دو10213روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه دو4077روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه دو16122روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه دو14623روزانه
دانشگاه اصفهانمنطقه دو18867نوبت دوم
دانشگاه علامه طباطبایی – تهرانمنطقه سه24233روزانه
دانشگاه تهرانمنطقه سه12832روزانه
دانشگاه فردوسی مشهدمنطقه سه28677روزانه
دانشگاه الزاهرا تهرانمنطقه سه8444روزانه
دانشگاه شهید بهشتی تهرانمنطقه سه20935روزانه

با بررسی کارنامه کنکور زبان ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که رتبه قبولی داوطلبان در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است. اگر در منطقه یک هستید برای قبولی در رشته دلخواه خود باید رتبه بهتری داشته باشید. این در حالی است که داوطلبان منطقه سه با رتبه کمی بالاتر می‌توانند همکلاسی شما باشند. عامل دیگری که باید مدنظر قرار دهید، رتبه علمی دانشگاه است. طبیعی است که برای قبولی در دانشگاه تهران و علامه به رتبه‌های تک یا دو رقمی نیاز دارید.

عامل مهمی که در برنامه‌ریزی اهمیت دارد، بررسی عملکرد داوطلبان در سال‌های گذشته است. بررسی عملکرد رقبا به شما نشان می‌دهد برای قبولی در رشته یا دانشگاه دلخواه خود به چه رتبه‌ای نیاز دارید. استفاده از خدمات مشاوره با هزینه بالا راهی است که می‌توانید برای کسب اطلاعات از کارنامه داوطلبان استفاده کنید. اما سعی کرده‌ام با تحلیل کارنامه کنکور زبان ۱۴۰۱ به تحقق اهداف شما کمک کنم.

سوالات متداول

چرا بررسی کارنامه داوطلبان سال قبل مهم است؟

افرادی که در سال های آینده قصد شرکت در کنکور را دارند می توانند با بررسی عملکرد داوطلبین سال های گذشته ، هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق تری انجام دهند .

هنگام بررسی کارنامه به چه قسمت‌های توجه کنیم؟

رتبه در سهمیه ، درصد دروس ، نوع سهمیه قبول شدگان هر رشته و دانشگاه اهمیت دارد .

کارنامه رتبه یک کنکور زبان را از کجا می توان دید ؟

کارنامه رتبه یک کنکور زبان ۱۴۰۱ ، با وجود اینکه به طور رسمی منتشر نشده ، اما با توجه به موجود بودن کارنامه رتبه دو کنکور ، پیش بینی خودم از این کارنامه را در ابتدای این مطلب آورده ام که می توانید آن را مطالعه کنید .

کارنامه کنکور چه زمانی منتشر می‌شود ؟

کارنامه اولیه داوطلبان هر دو نوبت کنکور حدوداً در مرداد ماه منتشر می شود و همه داوطلبان به صورت مشترک در مرداد ماه انتخاب رشته خواهند کرد .

نمونه کارنامه زبان را از کجا می توان پیدا کرد ؟

کارنامه قبولی کنکور زبان 1401 به همراه کارنامه نفرات برتر کنکور زبان در زبان های مختلف را می توانید به طور کامل در داخل مطلب مشاهده کنید .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن