Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

حذفیات کنکور 1402

زمان حدودی مطالعه : 12 دقیقه ⏱

سازمان سنجش برای تسهیل فرآیند ثبت نام کنکوری ها ، هر ساله دفترچه راهنمایی منتشر می‌کند که لیست حذفیات کنکور 1402 نیز معمولاً در همین دفترچه منتشر می‌شود و من پس از بررسی دفترچه امسال ، حذفیات اعلام شده را برای شما در ایم مطلب آورده ام .
اما به این نکته مهم توجه کنید که :

دروس عمومی به طور کامل از کنکور حذف شده اند و در دروس تخصصی هم بخش های متعددی حذف شده
حذفیات کنکور 1402 به تفکیک رشته های انسانی، ریاضی و تجربی

لیست حذفیات کنکور تجربی

در ادامه به لیست حذفیات کنکور تجربی برای کنکور نوبت اول و لیست حذفیات کنکور تجربی برای نوبت دوم اشاره می کنم .

نام کتابپایه تحصیلی قسمت های حذفی
ریاضی ۲یازدهم تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی ۳دوازدهمتمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست شناسی ۱دهممطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” ، پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی ، فرمول ساختاری مواد شیمیایی ، پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند .
فصل اول :
 از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار 1
فصل دوم :
 گفتار  3
فصل سوم : 
از ظرفیت ها تنفسی تا آخر گفتار 2
فصل چهارم :
 از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 و گفتار 4
فصل پنجم :
 از تخلیه ادرار تا آخر گفتار 2
فصل ششم : 
از تركيبات ديگر در گياهان تا آخر گفتار 1 و از سازش با محيط تا آخر فصل
فصل هفتم :
 از بهبود خاک تا آخر گفتار 1 و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذايي در گیاهان تا آخر گفتار 2
زیست شناسی ۲یازدهممطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” ، پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی ، فرمول ساختاری مواد شیمیایی ، پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند .
طراحی سوال از بخش های زیر مجاز نیست :
فصل 1 :
از “اعتياد” تا سر “نخاع”
فصل 2 :
از “بیماریهای چشم” تا سر “شنوایی تعادل”
فصل 3 :
از “تشکیل تخریب استخوان” تا سر “مفصل” در گفتار 1
از “انواع یاخته های بافت ماهیچه ای” تا سر “حرکت در جانوران” در گفتار 2
فصل 4 :
از “سایر غدد درون ریز” تا آخر فصل
فصل 5 :
از “ایدز نگاهی دقیق تر به ایمنی اختصاصی” تا آخر فصل
فصل 6 :
از “تشخیص درمان سربان” تا آخر گفتار 2
فصل 7 :
از “صوت نگاری” تا آخر گفتار 1
از “تغذیه حفاظت جنین” تا آخر فصل
فصل 8 :
از “تخصص یافته ها” تا آخر گفتار 1
“میوه های بدون دانه” از گفتار 1
فصل 9 :
از “دفاع شیمیایی” تا آخر فصل
زیست شناسی ۳دوازدهم مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” ، پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی ، فرمول ساختاری مواد شیمیایی ، پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند .
فیزیک ۱دهم – تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .
فصل 1 : بخش 1-6 و پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2 : بخش 2-2 و 2-5 و پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 3 : صفحه 75 و 76 و ( بازده ) پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4 : صفحه 92 تا 95 ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب ) بخش 4-5 پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیک ۲یازدهم– تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .
فیزیک ۳دوازدهم – تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزو اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .

همچنین حذفیات درس شیمی شامل :

دفترچه انتخاب رشته انسانی 1402
شیمی ۱دهم – پرسش از محتوای “در ميان تارنما ، تفكر نقادانه ، آيا مي دانيد”
– حفظ كردن معادله های شيميايی
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
همچنین طرح سوال از بخش های زیر مجاز نیست :
فصل یک :  از آغاز فصل تا ص 4 از نوركليد شناخت جهان تا ص 21
فصل دو : آغاز فصل – هوا معجونی ارزشمند… – پیوند با صنعت ص 51 – اکسیژن گازی واکنش پذیر – در میان تارنما ها – رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی – پیوند با زندگی ص 60 – چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73 – توسعه پایدار
فصل سه : آب آهنگ زندگی تا ص 89 – پیوند با صنعت ص 97 – آب و دیگر حلال ها – پیوند آب و زندگی ص 110 و 115 – ردپای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی ۲یازدهم– پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقادانه آيا ميدانيد”
– نامگذاری تركيب های آلی بجز آلكان ها
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
– حفظ کردن معادله های شیمیایی
شیمی ۳دوازدهم – پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقادانه آيا ميدانيد”
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
– حفظ کردن معادله های شیمیایی

اما همانطور که گفته شد حذفیات اصلی کنکور امسال :

 حذف شدن تمامی دروس عمومی از لیست سوالات کنکور تجربی است 

بنابراین ، تمامی دانش آموزان می توانند تمرکز خود را روی دروس تخصصی از جمله زیست شناسی ، زمین شناسی ، شیمی و … بگذارند تا بتوانند بهترین عملکرد ممکن را در این دروس داشته باشند .

کنکور ریاضی 1405

لیست حذفیات کنکور ریاضی

هر ساله سازمان سنجش اقدام به انتشار لیست حذفیات کنکور ریاضی می کند تا داوطلبان زمان خود را صرف خواندن مطالب حذف شده در کنکور ریاضی نکنند.

در ادامه به لیست حذفیات کنکور ریاضی فیزیک برای کنکور نوبت اول و لیست حذفیات کنکور نوبت دوم ریاضی می کنم .

حذفیات کنکور ریاضی
نام کتابپایه تحصیلی قسمت های حذفی
هندسه ۱یازدهم  تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه ۲دوازدهم
هندسه ۳دوازدهم
حسابان ۱یازدهم
حسابان ۲دوازدهم
ریاضیات گسستهدوازدهم
آمار و احتمالیازدهم
فیزیک ۱دهم – تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .
فصل 1 : بخش 1-6 و پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2 : بخش 2-2 و 2-5 و پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 3 : صفحه 75 و 76 و ( بازده ) پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4 : صفحه 92 تا 95 ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب ) بخش 4-5 پرسش ها و مسائل مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 5 : صفحات 141 تا 144 ( ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز ) بخش 8-5 و پرسش ها و مسائل مرتبط با آن
فیزیک ۲یازدهم– تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .
فیزیک ۳دوازدهم – تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند ، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد .
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاماً در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد .

همچنین حذفیات درس شیمی شامل :

رتبه‌ های برتر کنکور 1402
شیمی ۱دهم – پرسش از محتوای “در ميان تارنما ، تفكر نقادانه ، آيا مي دانيد”
– حفظ كردن معادله های شيميايی
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
همچنین طرح سوال از بخش های زیر مجاز نیست :
فصل یک :  از آغاز فصل تا ص 4 از نوركليد شناخت جهان تا ص 21
فصل دو : آغاز فصل – هوا معجونی ارزشمند… – پیوند با صنعت ص 51 – اکسیژن گازی واکنش پذیر – در میان تارنما ها – رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی – پیوند با زندگی ص 60 – چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73 – توسعه پایدار
فصل سه : آب آهنگ زندگی تا ص 89 – پیوند با صنعت ص 97 – آب و دیگر حلال ها – پیوند آب و زندگی ص 110 و 115 – ردپای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی ۲یازدهم– پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقادانه آيا ميدانيد”
– نامگذاری تركيب های آلی بجز آلكان ها
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
– حفظ کردن معادله های شیمیایی
شیمی ۳دوازدهم – پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقادانه آيا ميدانيد”
– حفظ كردن نام فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده
– رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
– حفظ کردن معادله های شیمیایی

در حال حاضر، هیچ لیستی برای حذفیات کنکور ریاضی از سوی سازمان سنجش منتشر نشده است. اما همانطور که دروس عمومی از کنکور تجربی حذف شده اند، داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی فیزیک نیز، نیازی به مطالعه دروس عمومی نخواهند داشت.

در سال 1401، حذفیات کنکور سراسری در دروس مختلف از جمله حسابان، فیزیک 2، فیزیک 3 و … بسیار متنوع بودند. به طور مثال، پانویس ها از دروس فیزیک کنکور ریاضی حذف شدند. همچنین، نیازی به مطالعه بخش های خواندنی های کتاب در دروس حسابان نبوده است. با این حال، نمی توان در مورد لیست حذفیات کنکور 1402 رشته ریاضی، پیش بینی کرد.

لیست حذفیات کنکور ریاضی و تجربی

گروه آزمایشی علوم انسانی که دارای داوطلبان خاص و علاقه‌مند به دروس مختلف است، طرفدار زیادی در بین دیگر گروه آزمایشی تجربی و ریاضی ندارد. با این حال، رقابت میان داوطلبان رشته علوم انسانی نیز کم نیست. به همین خاطر، لازم است که تمامی داوطلبان لیست حذفیات کنکور انسانی را به محض انتشار مطالعه کنند تا زمان خود را روی مطالب بیهوده نگذارند.

لیست حذفیات کنکور علوم انسانی

لیست حذفیات دروس مختلف کنکور انسانی عبارت است از :

برای درس عربی زبان قرآن 1 :

 • بخش  البحث العلمي
 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب ، للمخاطبین و … (به جای اصطلاح للغائب ، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود)

برای عربی زبان قرآن 2 پایه یازدهم :

 • بخش « للمطالعة » صفحات ۵۷ و ۵۸
 • بخش البحث العلمي

برای درس عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم :

 • بخش « خوب است بدانیم » صفحه ۱۸
 • تشخیص اسلوب حصر

برای درس علوم و فنون ادبی پایه دهم :

 • خود ارزیابی ها
 • کارگاه های تحلیل فصل

برای درس فلسفه 1 یازدهم :

 • فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
 • پاورقی‌ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
دروس حذفی کنکور انسانی

درس فلسفه 2 :

 • فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
 • پاورقی‌ها
 • مطالب مربوط به مطالعه

درس منطق پایه دهم :

 • پیرا بندهای آبی ستاره دار
 • حکایت‌ها
 • پاورقی‌ها
 • صفحات آنچه در این بخش می‌خوانیم
 • صفحات عناوین بخش‌ها
 • فرهنگ اصطلاحات
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه‌گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش‌هایی از کتاب‌های درسی ، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۰ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست

برای درس جامعه‌شناسی 1 پایه دهم :

 • براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه‌گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش‌هایی از کتاب‌های درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۴ بخوانیم و بدانیم صفحات ۴ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۰۹، ۱۲۶ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست ( این موارد اصلی ترین حذفیات جامعه شناسی دهم هستند )

همچنین حذفیات جامعه شناسی کنکور برای جامعه‌شناسی 2 پایه یازدهم :

 • مطالب بخوانیم و بدانیم و ببینیم و بدانیم

برای درس جغرافیا 2 و 3 به طور مشترک :

 • مطالب  بیشتر بدانیم ، بیندیشیم ، برای مطالعه ، توضیحات و زیرنویس‌ها ، نقشه‌ها و مدل‌ها، آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها و واژه‌نامه های پیوست کتاب

حذفیات درس تاریخ 1 پایه دهم :

 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان برررسی شواهد و مدارک
 • براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه‌گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش‌هایی از کتاب‌های درسی، طرح سوال از دروس ۱۳، ۱۴، ۱۵ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست ( این موارد اصلی ترین حذفیات تاریخ دهم انسانی هستند )

برای درس تاریخ 2 پایه یازدهم :

 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان برررسی شواهد و مدارک

تاریخ 3 پایه دوازدهم :

 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان ، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان برررسی شواهد و مدارک

حذفیات روانشناسی کنکور پایه یازدهم :

 • بخش برای مطالعه تمام دروس
 • پانویس‌ها انگلیسی تمام صفحات کتاب

حذفیات ریاضی و آمار 1 :

 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب

حذفیات ریاضی و آمار 2 :

 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
 • درس دوم ( درس سری‌های زمانی ) از فصل سوم ( فصل آمار ) ؛ صفحات ۶۳ و ۷۳

حذفیات ریاضی و آمار 3 :

 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب

و در نهایت حذفیات اقتصاد کنکور ۱۴۰۲ پایه دهم:

 • بخش‌های : موقعیت در اول هر درس ؛  بیشتر بدانیم ؛ شهد و شکر ؛ درس زندگی ؛ گفتگو در کلاس ؛ فعالیت‌ها
 • همچنین طرح سوال از مباحث درس‌های ۲ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست

باید این نکته را یادآوری کنیم، همانطور که در کنکور رشته تجربی و ریاضی، دروس عمومی حذف شده اند؛ تمامی دروس عمومی از کنکور علوم انسانی نیز حذف خواهند شد. پس نیازی به مطالعه آن ها توسط داوطلبان این گروه آزمایشی نیست.

اهمیت اطلاع از حذفیات کنکور 1402

هر ساله سازمان سنجش اقدام به انتشار لیست حذفیات کنکور می کند تا داوطلبان زمان خود را صرف خواندن مطالب حذف شده ریاضی نکنند 

اگرچه زمان انتشار حذفیات کنکور 1402 ، معمولا نزدیک به برگزاری کنکور است و دانش آموزان عملا نمی توانند تاثیر این حذفیات را روی برنامه ریزی خودشان ببیند . اما دست کم برای مطالعه نهایی و جمع بندی، می توان از مطالعه مجدد حذفیات کنکور 1402 خودداری کرد .
بنابراین ، بسیار مهم است که تمامی داوطلبان به محض انتشار لیست حذفیات کنکور 1402 ، اقدام به دانلود و دریافت آن نمایند و با بررسی دقیق ، از خواندن مطالب حذف شده از لیست سوالات خودداری کنند .

لیست حذفیات کنکور ریاضی و انسانی 1402

آیا احتمال لغو حذفیات کنکور سراسری 1402 وجود دارد ؟

با این حال قانون مربوط به حذف سوال های عمومی از دفترچه تمامی گروه های آزمایشی کنکور سراسری قطعی است 

اما راجع به سایر حذفیات ، لازم است اشاره کنم که بسیار بعید است که پس از انتشار لیست حذفیات سازمان سنجش اقدام لغو آنها کند .

مشاوره حذفیات کنکور سراسری 1402

بسیاری از دانش آموزان تصور می کنند که قرار است در لیست حذفیات ، بخش زیادی از منابع درسی کنکور سراسری حذف شود اما :

طبق اطلاعات سال های گذشته ، حذفیات کنکور سراسری بسیار محدود و فقط در برخی از دروس خاص هستند

بنابراین، توصیه می شود که فارغ از حذفیات کنکور 1402 ، تمامی بخش های اصلی کتاب درسی خود را ( بجز مباحث حاشیه ای مثل بیشتر بداینم ها ) مطالعه کنید .

من نیز به محض بروزرسانی انتشار حذفیات کنکور سراسری 1402 ، لیست حذفیات کنکور را به تفکیک رشته ها از طریق همین صفحه در اختیار شما قرار خواهم داد .

به دلیل حذف دروس عمومی از کنکور ، عملاً زمان بیشتری برای مطالعه دروس تخصصی خواهید داشت .
بنابراین فرصت خوبی است تا بتوانید تسلط خود بر این دروس را بالا ببرید که این نیازمند یک برنامه ریزی اصولی است که پیشنهاد می کنم در صورت ابهام در این مسیر حتماً از خدمات تخصصی یک مشاوره کنکور آگاه کمک بگیرید .

سوالات متداول

فهرست حذفیات کنکور را از کجا می توان مشاهده کرد ؟

تنها منبع معتبر برای اطلاع از حذفیات کنکور ۱۴۰۲ سنجش ، سایت سازمان سنجش است که می‌توان به اطلاعیه‌ها منتشر شده در آن استناد کرد ، من نیز در سایت کنکور تی وی لیست آخرین حذفیات کنکور ۱۴۰۲ سایت سنجش را از طریق همین صفحه به اطلاع شما خواهم رساند .

در این مطلب حذفیات کنکور کدام رشته ها مطرح شده ؟

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تجربی ، حذفیات کنکور ۱۴۰۲ انسانی و حذفیات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی ، رشته هایی هستند که حذفیات آنها از طریق این مطلب مطرح شده .

اطلاع از حذفیات کنکور چه کاربردی دارد ؟

اطلاع از حذفیات باعث می شود داوطلبین روی بخش حذف شده وقتی برای مطالعه نگذارند و به همین علت اطلاع از آن ها مسئله ی مهمی است .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن