Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

ترس از شکست در کنکور | قسمت 8 رادیو کنکور

ترس از شکست در کنکور
زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

ترس از شکست در کنکور-ما کودکی آموختیم که پیروز نشدن چیز منفی و بدی است .
هرگز به ما نیاموختند که دانشگاه اصلی زندگی ما شکست های ما هستند .
ترس از شکست کابوس هر کنکوری است و کنکور که فقط نقش امتحان ورودی دانشگاه را قرار بود داشته باشد ، تبدیل به گرداب کابوس های کنکوری ها می شود .
دلیلش فقط این است که شکست را به طور کلی چیز بدی می دانیم .
شکست بخشی مهم از زندگی ماست .
پذیرش وجود شکست قدم بزرگی برای کشف موفقیت است و هر شکست حاوی آموزه هایی است که موفقیت را قطعی و لذت بخش تر کند .
شکست وجود دارد و انکار این بخش مهم زندگی فقط خشنودی زندگانی مارا از بین برده و مارا از دانشگاه عظیم شکست ها محروم می کند .
.در این قسمت این بحث بسیار مهم را نقد و بررسی می کنم .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن