Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

اینترفرون ( بحث ایمنی سلولی کنکور )

زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

اینترفرون ( بحث ایمنی سلولی کنکور )

اینترفرون بحث ایمنی سلولی در کنکور به دو بخش ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی تقسیم می شود .

از دفاع های غیر اختصاصی ترشح اینترفرون است که مثل پیک عمل میکنه و بقیه ی سلول ها رو از وجود دشمن خبردار میکنه .

این موضوع برای داوطلبان کنکور تا حدی ملموس نیست و در کنکور در تست های شمارشی که طراح کنکور اخیراً بسیار استفاده می کند خیلی از آن ها استفاده می کند .

پروتئینی دفاعی است که توسط سلولی که آلوده به ویروس شده است تولید می‌شود .

این سلول‌ها  به علت حمله‌ی ویروس می‌میرند .

دقیقاً مثل سرباز فدایی که خبر می برد برای شهر تا از حمله دشمن شهر را آگاه کند ، سلول مبتلا اینترفرون رو برای خبر کردن بقیه تولید می کند .

اما اینترفرون حاصل از سلول مبتلا از تكثیر ویروس در سایر سلول‌‌ ها جلوگیری می‌كند و موجب مقاومت و دفاع موقت سلول‌های سالم در برابر ویروس می‌شود .

اینترفرونی كه در پاسخ به یك نوع ویروس تولید می‌شود ، سبب بروز مقاومت كوتاه مدت در برابر بسیاری از ویروس‌های دیگر نیز می‌شود .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن