Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

اندامک بدون غشا -کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد

زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

اندامک بدون غشا -کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد

اندامک بدون غشا -مکان یافت برخی از اندامک ها ی درون سلولی در کنکور بسیار مورد سوال واقع شده است و باید داوطلبان کنکور بر جایگاه و قرار گیری اندامک های درون سلول توجه ویژه داشته باشند .

سوالات ترکیبی کنکور شدیداً روی این موضوع مانور می کنند و ضعف داوطلبان کنکور دقیقاً روی همین سوالات ترکیبی کنکور است .

ریبوزوم یک اندامک بسیار ریز است که غشا ندارد و در مکان های زیر در سلول های یوکاریوتی یافت می شود :

1 – درون هسته

2 – روی غشای هسته

3 – سیتوپلاسم

4 – درون میتوكندری

5 – درون كلروپلاست

* در سلول های یوکاریوتی ریبوزوم‌ توسط هستك‌ و در درون هسته ساخته می‌شوند .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن