Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

پروتئین های دفاعی

زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

پروتئین های دفاعی

پروتئین های دفاعی-در سال سوم دبیرستان در فصل ایمنی سلولی بحث دفاع اختصاصی مطرح است که طراح کنکور علاقه ی شدیدی به آن دارد .

کنکور های 80 به بعد این بحث حداقل یک تست به خود تخصیص داده بوده است .

بافت شیمیایی این دفاع به شرح زیر است .

پروتئین‌های دفاعی : این نوع پروتئین‌ها به بدن برای دفاع از خود، کمک می‌کنند. از این گروه پروتئین‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد :

گاماگلوبولین‌ها : پادتن‌های اختصاصی هستند که به نوبه خود آنتی‌ژن را نابود می‌سازند .

پادتن‌ها : پادتن‌ها، مولکول‌های دفاعی بدن هستند که توسط گلبول‌های سفید نوع لنفوسیت B ساخته و ترشح می‌شوند .

هر مولکول پادتن از چند رشته پلی‌پپتید ساخته شده است .

ریبوزوم‌های شبکه آندوپلاسمی زبر ، پلی‌ پپتیدهای مولکول پادتن را می‌سازند .

این پلی‌پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنار هم قرار می‌گیرند و به این ترتیب ، پادتن کامل و فعال حاصل می‌شود .

ترشح پادتن‌ها، مربوط به دفاع اختصاصی و از نوع ایمنی هومورال می‌باشد .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن