Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور

زمان حدودی مطالعه : < 1 دقیقه ⏱

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور-اصطلاحات در کنکور خیلی تست خیز هستند و طراح کنکور علاقه ی شدیدی به اصطلاحات دارد .

اسم های فنی و علمی که در مرجع کنکور یعنی کتاب های سه گانه ی دبیرستان آمده است بسیار در فهم سوال کنکور و خواسته ی سوال حیاتی هستند .

از کنکور 80 تا به امروز در همه ی کنکور های تجربی با این موضوع مواجه بودیم .

آندوسیتوز :

1 – بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگتر را به وسیله فرآیندی که آندوسیتوز نامیده می شود جذب کنند .

2 – دراین فرآیند با استفاده از ATP و تشکیل وزیکول ( واکوئل غذایی ) مواد وارد سلول می شوند و مساحت غشا کم می شود .

3 – دریک وزیکول که طی فرآیند آندوسیتوز ایجاد می شود :

الف ) لایه درونی به لایه بیرونی غشا و لایه بیرونی به لایه داخلی غشا اضافه می شود .

ب ) درفرآیند آندوسیتوز مساحت غشای سلولی کاهش می یابد .

اگزوسیتوز :

1 – بعضی سلولها می توانند مولکولهای بزرگ را در داخل وزیکول غشا دار قرار داده و خارج سلول ترشح کنند .

2 – دراین فرآیند با استفاده از ATP وزیکول غشادار موادی از داخل سلول را به خارج ترشح می شود .

3 – این فرآیند عکس آندوسیتوز است .

4 – دراین فرآیند مساحت غشای سلولی افزایش می یابد .

5 – لایه درونی وزیکول جزو لایه بیرونی غشا و لایه بیرونی آن جزو لایه درونی غشای میگردد .

نکته کنکور : همواره اینگونه نیست که عبور مولکولهای درشت و پلمیر ها از غشا از طریق آندوسیتوز و اگزوسیتوز باشد .

نمونه آن ورود و خروج پلیمرها از غشای هسته می باشد ، که از طریق منافذ صورت می گیرد نه آندوسیتوز یا اگزوسیتوز .

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن