پرنیا فریادرس

پرنیا فریادرس هستم‌، رتبه 65 کنکور تجربی 98 ورودی سال 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران خیلی خوشحالم که اینجا هستم تا زیست کنکور را به روشی که خودم مطالعه و جمع بندی کردم و 90 درصد در کنکور خودم زدم به شما هم یاد بدهم

Untitled 5

زیست دوازدهم – رونویسی ( ژنتیک )

رونویسی در زیست دوازدهم : براساس زیست دوازدهم ، واحد سازنده‌ی مولکول DNA نکلئوتید است و دستورالعمل ساخت پلی‌پپتیدها نیز روی مولکول DNA قرار دارد و این پلی‌پپتیدها از جنس آمینواسیدها هستند؛ پس باید بین نوکلئوتیدهای ژن در DNA و آمینواسیدهای پلی‌پپتید، ارتباطی وجود داشته باشد.دنا (DNA) نوع آمینواسیدهای پلی‌پپتید را تعیین می‌کند . در …

زیست دوازدهم – رونویسی ( ژنتیک ) ادامۀ مطلب »

محل قرارگیری غده هیپوفیز

زیست یازدهم – هورمون‌ها و غدد درون ریز

یکی از فصول مهم زیست یازدهم مبحث هورمون ها و غدد درون ریز است . این مبحث بر اساس فصل چهارم کتاب زیست یازدهم است . همان طور که در کتاب زیست یازدهم توضیح داده شده ، در پرسلولی‌ها ، سلول‌ها نمی‌توانند به طور مستقل از هم فعالیت کنند و نیاز دارند تا ارتباطی میان …

زیست یازدهم – هورمون‌ها و غدد درون ریز ادامۀ مطلب »

index11 1

زیست دهم – چرخه قلب و نوار قلب

چرخه قلبی در کتاب زیست دهم طبق کتاب زیست دهم ،دیاستول یا سیستول قلب را که به طور متناوب انجام می شود ، چرخه یا دوره قلبی می گویند که  0.8 ثانیه ، زمان می برد. هر چرخه قلبی یک ضربان است. این چرخه شامل سه مرحله ی1.استراحت عمومی 2.انقباض دهلیزی 3. انقباض بطنی می …

زیست دهم – چرخه قلب و نوار قلب ادامۀ مطلب »

 

تمام حقوق وب سایت کنکور تی وی برای محمد قاسمی محفوظ است.