Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

دوره برنامه ریزی کنکور ( کلیک کنید )

پادکست کنکور | رادیو کنکور

توجه و اهمیت

توجه و اهمیت به خود در کنکور

توجه و اهمیت -متاسفانه در فرهنگ ما از خودگذشتگی و پایین فرض گرفتن خود یک فضیلت محسوب شده و بر مبنای همین فرهنگ ما مهم

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن