Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

برنامه ریزی کنکور 1404 (کلیک کنید)

زیست یازدهم

پروتئین های دفاعی

پروتئین های دفاعی پروتئین های دفاعی-در سال سوم دبیرستان در فصل ایمنی سلولی بحث دفاع اختصاصی مطرح است که طراح کنکور علاقه ی شدیدی به

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن