هوشمندانه کنکور بده

هوشمندانه کنکور بده هوشمندانه کنکور -یه مرد عاقل از یه سوال احمقانه چیزهای بیشتری یاد میگیره تا یه ابله از جواب هوشمندانه و فرق اونایی که کنکور رو خوب میدن با اونایی که بعد کنکور گریه می کنن تا حدی در همین جمله است .