یعنی کنکور آینده رو رقم می زنه

10

مرداد'94

ماجرای حذف کنکور

ماجرای حذف کنکور ماجرای حذف کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا کنکور تا سال 1395 حذف می شه …

مشاهده