با کنکور تغییر ایجاد کنید

با کنکور تغییر ایجاد کنید با کنکور-از اونجا که یک انسان میتونه هیولا بشه ، حتماً یک هیولا هم میتونه آدم بشه اگر از جنس انسان باشه . . . اینقدر نگید نمی تونم و نتونستم و از بچگی اینطوری بودم ، کنکور معقوله ی جداییه