کنکور بخشی از زندگی

01

تیر'94

ارتباط حرف استیو جابز با کنکور

ارتباط حرف استیو جابز با کنکور استیو جابز-وقتی که بزرگ میشید متوجه میشید که دنیا همینه که هست ! واینکه …

مشاهده