کمک گرفتن از کنکور

تیر ۱, ۱۳۹۴

میشه از عشق تو کنکور کمک گرفت ؟

میشه از عشق تو کنکور کمک گرفت ؟ عشق تنها چیزیه که میتونیم حسش کنیم که فراتر از ابعاد زمان و فضا جریان داره. آیا تو […]