آفت های مطالعه ی کنکور

آفت های مطالعه ی کنکور آفت های مطالعه-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : من عادت دارم با صدای بلند درس بخوانم آیا این روش خوب است ؟ این روش توی تمرکز تاثیر می ذاره ولی مشکلاتی از جمله باعث می شه زود تر خسته شی ، ساعت مطالعه ی مفیدت کمتر شه ، اگر …

آفت های مطالعه ی کنکور ادامۀ مطلب »