می خواهم رتبه ی یک کنکور شوم

رتبه ی یک کنکور رتبه ی یک-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ من داوطلب کنکور گروه علوم تجربی هستم ؛ اگر بخواهم رتبه ی تک رقمی بیارم ، باید چه نمراتی بیارم ؟ در رشته های مختلف ، با ترکیب متفاوتی از نمرات می تونی رتبه ی زیر 10 توی کنکور بیاری .