میانگین نمره ی لازم برای قبول شد

مرداد ۹, ۱۳۹۴

کنکور غول نیست

کنکور غول نیست یکی از دانش آموز های کنکوری می گفت: کنکور هم برای ما شده غول !آرزوی همه ی ما قبول شدن در کنکور است […]