موقعیت خطرناکی کنکور

تیر ۱, ۱۳۹۴

هوشمندانه کنکور بده

هوشمندانه کنکور بده یه مرد عاقل از یه سوال احمقانه چیزهای بیشتری یاد میگیره تا یه ابله از جواب هوشمندانه و فرق اونایی که کنکور رو […]