ماشین ها چرا نمی تونن کنکور بدن ؟

چرا ماشین ها نمی تونن کنکور بدن ؟ ماشین ها-میدونی چرا ما نمیتونیم ماشین ها رو  پزشک کنیم ؟ چرا کنکور میگیرین و برای پزشک شدن شما فیلتر میذارن ؟ ماشین ها نمیتونن فی البداهه کارهای درستی انجام بدن و با کنکور سعی دارند این رو بفهمند .