یادداشت برداری

شروع آمادگی کنکور در تابستان

شروع آمادگی کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا در تابستان سال سوم دبیرستان ، رفتن به کلاس غیر درسی به کنکور لطمه می زند ؟ رفتن برخی کلاس های محدود تا شروع آمادگی برای کنکور در پیش دانشگاهی مشکلی ایجاد نمی کند . اما توصیه می کنیم پس از امتحانات نهایی سوم دبیرستان روی کنکور …

شروع آمادگی کنکور در تابستان ادامۀ مطلب »