کنکور آزمایش

6: کنکور آزمایش ممنوع | قسمت ششم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

کنکور آزمایش-در سری قبلی رادیو کنکور من حدود به 100 دقیقه در رابطه با چرایی مخالفتمن با کنکور آزمایشی در طی سال تحصیلی کنکور صحبت کردم . در واقع با بیانی متفاوتی و باروش تشریح بیشتری علل مخالفتم با کنکور آزمایشی را در این پادکست خدمتتون توضیح خواهم داد . آزمون آهای آزمایشی یا کنکور …

6: کنکور آزمایش ممنوع | قسمت ششم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »