نقش دروس در کنکور سراسری

نقش دروس در کنکور نقش دروس-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ در میان درس های عمومی کنکور ، جایگاه درس ادبیات کجاست ؟ این درس برای همه ی گروه ها بالا ترین ضریب یعنی 4 را دارد .