مرداد ۱۰, ۱۳۹۴

ماجرای حذف کنکور

ماجرای حذف کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا کنکور تا سال 1395 حذف می شه !؟ . . . شواهد زیادی نشون می ده […]