ریاضی کنکور : قسمت سوم ( ساختار دستگاه مختصات )

ساختار دستگاه مختصات دکارتی و فرمول هایی که در کنکور از این بحث لازم دارید رو در این قسمت تشریح کردم و توضیح دادم و کاربرد های اون رو تفسیر کردم .   مجموعه ی مگوپ در ابتدا با نام ( میز طراح کنکور فعالیت خود را آغاز کرد . من ( محمد قاسمی ) …

ریاضی کنکور : قسمت سوم ( ساختار دستگاه مختصات ) ادامۀ مطلب »