مرداد ۱۶, ۱۳۹۴

زیر گروه ها در کنکور

زیر گروه ها در کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ زیر گروه یعنی چه ؟ مجمو عه ی رشته های تحصیلی را که ضزیب […]