روش جمع بندی ریاضی تجربی کنکور 94

روش جمع بندی ریاضی تجربی کنکور 94 روش جمع بندی-داوطلب کنکور تجربی برای جمع بندی و مطالعه ی مطالب تستی ریاضیات نباید مباحث را به تفکیک بخواند . مباحث باید آهسته و پیوسته و پشت سر هم خوانده شوند و اینطور نباشد که اول سراغ یک بحث مثل مشتق برویم و سپس سراغ حد برویم . وقتی …

روش جمع بندی ریاضی تجربی کنکور 94 ادامۀ مطلب »