مرداد ۱۶, ۱۳۹۴

می خواهم رتبه ی یک کنکور شوم

رتبه ی یک کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ من داوطلب کنکور گروه علوم تجربی هستم ؛ اگر بخواهم رتبه ی تک رقمی بیارم […]