راهبرد هایی برای خواندن دروس اختصاصی کنکور

خواندن دروس اختصاصی کنکور دروس اختصاصی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ هندسه ی من ضعیف است . با وجود آنکه که خیلی تست کنکوری برای هندسه کار می کنم ولی باز نمره ام پایین است . چه توصیه ای می کنید ؟