درس زمین شناسی در کنکور

مرداد ۱۱, ۱۳۹۴

ماجرای معدل در کنکور

ماجرای معدل در کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : پیشینه ی تحصیلی ما چه تاثیری در نتیجه ی کنکور سراسری دارد ؟. . .