مرداد ۲۱, ۱۳۹۴

مدارس شبانه روزی

مدارس شبانه روزی یکی از داوطلبان کنکور می گفت . در خوابگاه ، محیط مناسبی برای درس خواندن ندارم . چه کار کنم ؟ خوابگاه مدارس […]