خواب پر تمرکز برای کنکور

مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

خواب برای کنکور

خواب برای کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : چرا توجه به خواب برای تحصیل و درس خواندن اهمیت دارد ؟ خواب نه تنها کنکور […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

روش مطالعه ی کنکور

روش مطالعه ی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ همه ی معلم ها می گویند مفهومی بخوانید ولی نمی گویند چطوری مفهومی خواندن یعنی […]