مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت : در حل مسائل ریاضی محاسبات کنکور ، زیاد دچار مشکل می شوم علت آن […]