اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴

روش جمع بندی ریاضی تجربی کنکور 94

داوطلب کنکور تجربی برای جمع بندی و مطالعه ی مطالب تستی ریاضیات نباید مباحث را به تفکیک بخواند . مباحث باید آهسته و پیوسته و پشت سر هم […]