تهدید و اضطراب کنکور

دی ۱۰, ۱۳۹۴

انتخاب مدرسه کنکور

یکی از داوطلبان کنکور می گفت : به نظر شما یک مدرسه ی کنکور خوب چه ویژگی هایی دارد ؟