ارتباط حرف استیو جابز با کنکور

ارتباط حرف استیو جابز با کنکور استیو جابز-وقتی که بزرگ میشید متوجه میشید که دنیا همینه که هست ! واینکه زندگیتون رو ادامه بدید و سعی کنید که به دیوار نخورید! این ترس از زندگیه! که ما بخاطر این ترس ادامه میدیم و کنکور بخشی از زندگی ماست ، نه همه ی اون . . …

ارتباط حرف استیو جابز با کنکور ادامۀ مطلب »