تست زنی برای هندسه

مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

راهبرد هایی برای خواندن دروس اختصاصی کنکور

خواندن دروس اختصاصی کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ هندسه ی من ضعیف است . با وجود آنکه که خیلی تست کنکوری برای هندسه […]