بخش 4 رادیو کنکور

توهم نتیجه کنکور

10: توهم نتیجه کنکور | قسمت دهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

توهم نتیجه کنکور-ما همیشه با کم صبر بودن و عجول بودن هایمان لذت مسیر رسیدن به اهداف را از بین برده ایم . کنکور دادن برخلاف وضعی که دوستان برای خودشان درست می کنند ، بسیار می تواند مسیر لذت بخشی باشد . مسیر کنکور دادن در خاطر همه ی ما یک مسیر شکنجه است …

10: توهم نتیجه کنکور | قسمت دهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »

توجه و اهمیت

4: توجه و اهمیت به خود بخش1 | قسمت چهارم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

توجه و اهمیت به خود بخش1 توجه و اهمیت -متاسفانه در فرهنگ ما از خودگذشتگی و پایین فرض گرفتن خود یک فضیلت محسوب شده و بر مبنای همین فرهنگ ما مهم ترین آدم زندگی خودمون که خود شخص خودمون باشیم را بارها و بارها نادیده می گیریم و بهش توجه نمی کنیم . در جستجوی …

4: توجه و اهمیت به خود بخش1 | قسمت چهارم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »