بخش 4 رادیو کنکور

00

اسفند'۹۸

۱۰: توهم نتیجه کنکور | قسمت دهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

توهم نتیجه کنکور-ما همیشه با کم صبر بودن و عجول بودن هایمان لذت مسیر رسیدن به اهداف را از بین …

بیشتر بخوانید

00

اسفند'۹۸

۴: توجه و اهمیت به خود بخش۱ | قسمت چهارم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

توجه و اهمیت به خود بخش۱ توجه و اهمیت -متاسفانه در فرهنگ ما از خودگذشتگی و پایین فرض گرفتن خود …

بیشتر بخوانید