بخش یازدهم رادیو کنکور

00

اسفند'۹۸

۱۱: انگیزه کنکور | قسمت یازدهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

انگیزه کنکور ( رادیو کنکور )  انگیزه کنکور ( motivation ) مساله ای است که ما در مورد آن بسیار …

بیشتر بخوانید