اهمیت خواب کنکوری ها

9: اهمیت خواب کنکوری ها | قسمت نهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

اهمیت خواب کنکوری ها- هیچ انسان موفقی با خواب شوخی نکرده ، در این قسمت در مورد تنظیم خواب کنکوری ها و معضلات اولیه ی خواب برای مطالعه ی کنکور و روز کنکور بحث کردم .   مجموعه ی مگوپ در ابتدا با نام ( میز طراح کنکور فعالیت خود را آغاز کرد . من …

9: اهمیت خواب کنکوری ها | قسمت نهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »