مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

آفت های مطالعه ی کنکور

یکی از داوطلبان کنکور می گفت : من عادت دارم با صدای بلند درس بخوانم آیا این روش خوب است ؟ این روش توی تمرکز تاثیر […]