تیر ۱, ۱۳۹۴

کنکور نقطه عطف رسیدن به آزادی عمل در زندگیست

کنکور نقطه عطف رسیدن به آزادی عمل در زندگیست آزادی در انتخاب راه هاب زندگی ، ارمغان پر سر و صدای تمدن بشری است و قدرت […]