توهم نتیجه کنکور

10: توهم نتیجه کنکور | قسمت دهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

توهم نتیجه کنکور-ما همیشه با کم صبر بودن و عجول بودن هایمان لذت مسیر رسیدن به اهداف را از بین برده ایم . کنکور دادن برخلاف وضعی که دوستان برای خودشان درست می کنند ، بسیار می تواند مسیر لذت بخشی باشد . مسیر کنکور دادن در خاطر همه ی ما یک مسیر شکنجه است …

10: توهم نتیجه کنکور | قسمت دهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »